Privacyverklaring van C.V. ’t Nuchtere Kalf

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij leggen uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt en hoe je bijvoorbeeld jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. Indien u lid wordt van C.V. ’t Nuchtere Kalf, of om een andere reden persoonsgegevens aan C.V. ’t Nuchtere Kalf verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Verantwoordelijke Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: C.V. ’t Nuchtere Kalf, Herdenkingsstraat 62, KvK 40144232 De functionaris ledenadministratie is bereikbaar via info@hetnuchterekalf.nl.

Welke gegevens verwerkt C.V. ’t Nuchtere Kalf en voor welk doel
In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a)  Voor- en achternaam
b)  Adresgegevens eventueel postadres
c)  Telefoonnummer
d)  E-mailadres
e)  Bankrekeningnummer

C.V. ’t Nuchtere Kalf  verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen om bepaalde gegevens bij te houden.
- Het verwerken van jouw lidmaatschap
- Om contributie te innen en ontvangen betalingen te verwerken
- Om je te informeren over ontwikkelingen, bijeenkomsten en activiteiten van onze vereniging

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
Wij hebben organisatorische en technische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen (opzettelijke en niet-opzettelijke) vernietiging, verlies, manipulatie, onbevoegde toegang en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking en misbruik. Wij bewaren gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Na afloop van de bewaartermijn worden persoonsgegevens in principe verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
Via de secretaris van C.V. ’t Nuchtere Kalf kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. C.V. ’t Nuchtere Kalf zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens, kan je eveneens contact opnemen met de secretaris. Indien je klachten hebt over de wijze waarop C.V. ’t Nuchtere Kalf je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de secretaris. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze secretaris: info@hetnuchterekalf.nl.

Foto’s en videomateriaal in online verslaglegging
C.V. ’t Nuchtere Kalf gaat selectief en integer om met het gebruik van foto’s en video’s in publicaties achteraf. Tijdens onze activiteiten zullen er foto’s en/of video’s gemaakt worden, die alleen gebruikt worden voor onze website en social media. Indien u niet wenst dat u wordt vastgelegd kunt u dit aangeven door een email te sturen naar secretaris info@hetnuchterekalf.nl en zal er hier rekening mee gehouden worden bij de publicatie op onze website of social media.

Wijzigen van de privacyverklaring 
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.
 

Laatste wijziging: 10-01-2019